Opublikowano:

Międzynarodowy Festiwal Fotografii TIFF

W ramach 6. edycji TIFF Festival // Rivers&Roads Galeria OKO zaprasza na wystawę laureatki ProfiLab TIFF Open, Alicji Brodowicz Nauka pływania.

Alicja Brodowicz
Nauka Pływania / ProfiLab TIFF Open
K
urator: Roland Okoń
Udostępnienie wystawy: czwartek, 1 września 2016
Czas trwania wystawy: 1-11.09.2016

Projekt opowiada o dorastaniu mojej córki. Jest to subiektywny zapis rożnych momentów dorastania, czasu, gdy dziecko powoli przestaje być dzieckiem, a staje się niezależną jednostką. To bardzo specyficzny okres, ponieważ rodzic patrzący na rosnące dziecko jest z jednej strony przepełniony dumą, zaś z drugiej strony strachem i niepewnością. Posiada bolesną świadomość upływającego czasu i tego, że pewne chwile już nigdy się nie powtórzą. Zdjęcia ilustruje wiersz poetki Ewy Świąc zatytułowany „moja mała uczy się pływać.”

 

moja mała uczy się pływać

a jednak coś zostało: skrzela, płetwy. wodno-lądowa, wciąż ciepłolubna,
zaplątana w jelitach. prawie ryba, trochę żółw, trochę korzeń.
może zahaczyć się i upierać się przy ziemi, może zamieszkać w brzuchu
wśród wodorostów. z pępowiną wokół nadgarstków.

mała ma nadzieję, że to pragnienie bycia z wodą jest na jakiś czas,
a potem będzie jak dawniej: niebo, ziemia, cztery ściany, dziewięćdziesiąt stopni
pomiędzy. okno, drzewo za oknem, parapet, stół, łóżko.
mała wierzy, że ta błona między palcami jest do rozgryzienia i że zęby wystarczą.

 

Alicja Brodowicz
Alicja Brodowicz – urodzona w Krakowie, absolwentka Uniwersytetu Utrechckiego w Holandii. Z zawodu tłumacz. Obecnie studentka trzeciego roku Instytutu Fotografii Kreatywnej w Opawie. Laureatka kilku nagród i wyróżnień fotograficznych: B&W Child Photo Competition, International Photography Awards, IRIS Awards, Laureatka DEBUTS 2016. Zajmuje się głównie fotografią artystyczną oraz subiektywną fotografią dokumentalną, preferuje fotografię czarno-­białą.

 

 

Dlaczego Nauka pływania?

W fotografii szukam nastroju. Projekt Alicji Brodowicz jest nasycony osobistymi chwilami, których jest uczestniczką i obserwatorem. Jest to niebywały i niepowtarzalny cykl dokumentujący przemianę dziecka i spojrzenie w głąb świata relacji matki i córki. „Nauka pływania” przenosi nas na chwilę do wspomnień z dzieciństwa. Pomarszczone dłonie trzymające spokojną twarz dziecka, cień gry w piłkę czy rozmyty obraz dziewczynki na hamaku. Wszystko to jest magiczne i naturalne zarazem. Kolorowe w pamięci, czarno-białe na fotografii.

 

Uważam, że dla tak intymnego cyklu, jakim jest „Nauka pływania”, niewielka przestrzeń Galerii OKO jest doskonała.

 

Roland Okoń

 

Roland Okoń – mieszka i pracuje we Wrocławiu. Studiował architekturę na Politechnice Wrocławskiej, a także na Technical University w Delft w Holandii. Nie związał swojego życia ze sztuką budowania domów, lecz poświęcił się realizowaniu swojej pasji. Przez wiele lat po studiach zajmował się wyłącznie muzyką. W międzyczasie zawodowe życie związał z grafiką użytkową. Poszukiwania inspiracji doprowadziły go do fascynacji fotografią, której pozostaje wielkim miłośnikiem aż po dzień dzisiejszy. Roland traktuje fotografię jako źródło czysto estetycznych doznań. Jego czarno-białe fotografie charakteryzuje głęboko przemyślana kompozycja i proporcje oraz malarskie podejście do światła. W zdjęciach odnajdziemy wpływy klasyki fotografii, echa fotografii modowej i subtelne nawiązania do popkultury. Wiele jego fotografii hipnotyzuje wysmakowanym erotyzmem, oglądając je, swobodnie i naturalnie wchodzi się w intymny świat wyobraźni. Jego zdjęcia pojawiły się na okładkach albumów muzycznych, jak i w prasie muzycznej: Metal Hammer, Tylko Rock, Machina, Top Guitar, Free Colours, w magazynach fotograficznych Aparaty i fotografia cyfrowa, magazynach tematycznych Popcorn, Musli Magazine, Audio, Dobre Wnętrza, Estrada i Studio, w prasie codziennej Gazeta Wyborcza oraz tygodnikach Metro, Polityka. Publikacje internetowe: Vogue.it, GetInspiredMagazine.com, StatusMagazine, LifeStyleMirror, Up-Her Magazine, Musli Magazyn.

 

TIFF Festival – wrocławski festiwal fotografii uznawany jest za jedno z trzech najważniejszych tego typu wydarzeń w Polsce. W tym roku odbędzie się pod hasłem „Rivers and Roads” i skoncentrowany będzie na tematyce podróży. Dziesięć intensywnych dni festiwalowych stanowić będzie niezwykłą, fotograficzną wyprawę – odbędą się wystawy, pokazy slajdów, debaty, warsztaty i spotkania z artystami i kuratorami. Pełny harmonogram dostępny jest na www.tiff.wroc.pl

Organizator: Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016, TIFF Collective

Partnerzy: EU-JAPAN FEST, BWA WROCŁAW, MWW, Info Punkt Barbara, ART MAIN STATION by mia, Galeria Entropia, IP STUDIO, OPT, Galeria Tętno, Galeria OKO, Wędrowny, Zakład Fotograficzny, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Katedra Fotografii  UAP, IPN, Moś&Łuczak, JASTAA, AMS, Miesiąc Fotografii w Krakowie, Gextio photo, Donosta San Sebastian, UR, John Lemon, ŻYZNA, Szklarnia, Stacja Dizajn / Resto Bar

Sponsorzy: PROFI LAB, SIGN PL, Kartell, MANDALA Design

Patronat medialny: Contemporary LYNX, Fotopolis, Digital Camera Polska, PrismPhoto Magazine, Magazyn OBIEKTYW, Fresh From Poland, TVP Wrocław, TVP Kultura, Gazeta Wyborcza, Gazeta.PL, Magenta MAG, Fragile, Radio LUZ

 

 

/ENG

Alicja Brodowicz

Swimming lessons / ProfiLab TIFF Open

Curator: Roland Okoń

opening exhibition: Thursday, 1 September 2016

duration: 1-11.09.2016

 

OKO Gallery

54/55 Św. Mikolaja Street, Wroclaw

 

Accompanying events:

Sunday, 4th September 2016

1:00 – 1:45 p.m. | Artist’s talk: Alicja Brodowicz, Roland Okoń (curator) / Swimming lessons / ProfiLab TIFF Open / OKO Gallery, Św. Mikołaja 54/55

 

 

The project tells a story of my daughter’s upbringing. It is a subjective recording of various moments of growing up, the time when a child stops being a child, and becomes an independent entity. The parent watching a child growing up is on the one hand filled with pride, but on the other with fear and anxiety. He or she has a painful awareness of passing time, and that certain moments will never happen again. The photos are accompanied by a poem by Ewa Świąc, entitled “the little one learns to swim”

 

the little one learns to swim
something remains: gills, fins, amphibian, warm-liking
tangled in intestines: almost a fish, a bit of a turtle, a bit of a root.
it may insist on being close to earth, or it may live in a stomach
among seaweed, with umbilical cord around wrists

the little one hopes that the desire to be with water is temporary
and then it goes back: sky, earth, four walls, ninety degrees
between. window, a tree behind the window, windowsill, table, bed
the little one believes that membrane between fingers can be bitten through with just teeth
Alicja Brodowicz
Alicja Brodowicz – born in Cracow, graduated from Utrecht University in Netherlands. Translator by trade. Currently a student at the Institute of Creative Photography in Opava. A winner of several photography awards: B&W Child Photo Competition, International Photography Awards, IRIS Awards, DEBUTS 2016. Deals with artistic photography, subjective documentary photography. Black and white photography is her preference.

 

Why “Swimming lessons”?
I always look for mood in photography. Alicja Brodowicz’s project is saturated with personal moments, which she observed and participated in. It is an extraordinary and unique series capturing the change in a child, and an insight into relationship between mother and daughter. “Swimming lessons” rediscovers our childhood memories. Wrinkled hands holding a child’s calm face, the shadow of a ball, or a blurred image of a girl in a hammock. Everything is magical and natural simultaneously. Colorful in memory, black and white in photography.
I believe that for such an intimate series as “Swimming lessons”, scarce space of OKO Gallery is perfect.

 

Roland Okoń
Roland Okoń (b. 1973) – he studied architecture at the Wroclaw University of Technology and later at the Delft University of Technology in the Netherlands. He did not go on to pursue a career in architecture, but instead decided to devote his life to his greatest passion – photography. At one time he was also active in the music industry, but he eventually drifted away from this ambition and settled on graphic design. The search for inspiration led him to a fascination with photography, which remains the key area of his interest and efforts to this day; both professional and otherwise. Roland treats photography as a purely esthetic experience. His black and white photographs are characterized by a thoroughly considered sense of composition and proportion, as well as a painter’s approach to light. His photographs are influenced by classic photography, and contain echoes of fashion photography and subtle hints of pop culture. Many of his photographs possess a hypnotic element of tasteful eroticism, which naturally draws the viewer into an intimate imaginary world.  His photos have appeared on the covers of music albums and in music press, for example in „Metal Hammer”, „Tylko Rock”, „Top Guitar”, „Free Colours”, in magazines „Musli Magazine”, „Popcorn”, „Audio”, „Dobre Wnętrze”, „Estrada & Studio”, photographic magazines „Aparaty i fotografia cyfrowa”, as well as in nation-wide newspapers, such as „Gazeta Wyborcza”, „Polityka” and „Metro”.

 

Organizer: Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016, TIFF Collective

Partners: EU-JAPAN FEST, BWA WROCŁAW, MWW, Info Punkt Barbara, ART MAIN STATION by mia, Galeria Entropia, IP STUDIO, OPT, Galeria Tętno, Galeria OKO, Wędrowny, Zakład Fotograficzny, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Katedra Fotografii  UAP, IPN, Moś&Łuczak, JASTAA, AMS, Miesiąc Fotografii w Krakowie, Gextio photo, Donosta San Sebastian, UR, John Lemon, ŻYZNA, Szklarnia, Stacja Dizajn / Resto Bar

Sponsors: PROFI LAB, SIGN PL, Kartell, MANDALA Design

Media patronage: Contemporary LYNX, Fotopolis, Digital Camera Polska, PrismPhoto Magazine, Magazyn OBIEKTYW, Fresh From Poland, TVP Wrocław, TVP Kultura, Gazeta Wyborcza, Gazeta.PL, Magenta MAG, Fragile, Radio LUZ